Om Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna, kommersiella fastigheter.

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

Kallhall_2

Kallhäll

Naturnära handelsplats med ett rikt utbud av butiker och tjänster

Kallhällscentrum

Kallhäll

Kallhälls centrum ligger drygt två mil från Stockholm och det tar 24 minuter med pendeltåget från T-centralen till Kallhäll.

Med bil tar man sig smidigt till centrumet via E18. Handeln i centrumet domineras av Coop och i det övriga utbudet finns ICA, Apoteket Hjärtat, Kallhälls blomsterhandel, Gilles Pizza, Robil & Sükri restaurang, Näverbergs coffee corner. Folkets hus i Kallhäll inrymmer en biograf.

 

Historik

Väster om centrum ligger Mälaren, Görvälns naturreservat och Bolinders industriområde. I början av 2000-talet byggdes lägenheter vid Mälaren nära Kallhällsbadet, både punkthus och radhus. I övrigt är centrum omgivet av stora bostadsrättshus, många byggda under 1950- och 1960-talen inom ramen för miljonprogrammet.

Väster om centrum ligger Mälaren, Görvälns naturreservat och Bolinders industriområde. I början av 2000-talet byggdes lägenheter vid Mälaren nära Kallhällsbadet, både punkthus och radhus. I övrigt är centrum omgivet av stora bostadsrättshus, många byggda under 1950- och 1960-talen inom ramen för miljonprogrammet.

Naturnära

Trots Kallhälls närhet till Stockholm finns stora naturområden i dess närhet.

Öster om E18 finns Järvafältet och Molnsätra gård med Molnsättra naturreservat med sina kor ute på bete. Även Översjön, som ligger både i Järfälla kommun och Sollentuna kommun, med möjlighet till fiske och bad ligger i området. Översjön är en populär badsjö med klippkanter och naturliga badstränder. Väster om järnvägen ligger Görvälns naturreservat med sin närhet till vattnet. I Norra Stäket finns Ängsjö friluftsområde med Ängsjö friluftsgård med bland annat kanotuthyrning, motionsspår, skidspår, bad och bastu.